Trung Quốc phóng 2 vệ tinh định vị Bắc Đẩu 3

Ngày 15/10, Trung Quốc đã phóng 2 vệ tinh định vị Bắc Đẩu 3 (BeiDou-3) lên quĩ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B (Long March-3B) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương (Xichang) ở tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan).

Hai vệ tinh đi vào quĩ đạo đã định sau thời gian bay hơn 3 tiếng đồng hồ và sẽ hoạt động cùng với 13 vệ tinh Bắc Đầu 3 đang hoạt động trên quĩ đạo. Hai vệ tinh vừa phóng lên là các vệ tinh thứ 39 và 40 trong hệ thống định vị Bắc Đẩu và là vệ tinh thứ 15 và 16 trong họ vệ tinh Bắc Đẩu 3.

Các vệ tinh định vị Bắc Đẩu và tên lửa đẩy được sử dụng trong vụ phóng được phát triển bởi Viện Cải tiến vệ tinh nhỏ thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc và Viện Công nghệ tên lửa đẩy Trung Quốc. Đây là vụ phóng thứ 287 sử dụng tên lửa đẩy Trường Chinh.

Hệ thống định vị Bắc Đẩu bắt đầu cung cấp dịch vụ cho Trung Quốc từ năm 2000 và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2012. Hệ thống này hiện phủ sóng hơn 50 nước với tổng số dân hơn 3 tỉ người. Vào năm 2020, hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đầu sẽ cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trên toàn cầu.

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938.440.889
Hỗ trợ online