ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN CỦA EPSON:

Công Ty TNHH Epson Việt Nam (“Epson”) bảo lưu quyền sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bản mới nhất của Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn sẽ được đăng trên trang điện tử của Epson, và sẽ thay thế tất cả các bản điều khoản và điều kiện trước đó, bao gồm nhưng không giới hạn các bản điều khoản và điều kiện tại bản cứng thẻ bảo hành đi kèm với Sản Phẩm khi bạn mua hàng lần đầu. Bạn vui lòng truy cập định kỳ vào trang điện tử của Epson để cập nhật Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn mới nhất được áp dụng.
Khi bạn (a) đăng ký trực tuyến việc bảo hành Sản Phẩm của mình (“Bảo Hành”), và/hoặc (b) gửi hoặc yêu cầu bảo dưỡng hoặc sửa chữa Sản Phẩm tại một Trung Tâm Bảo Hành Của Epson hoặc tại Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Được Chỉ Định Của Epson, bạn được xem như là đã biết, và đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn mới nhất được nêu tại đây.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN
(Vào ngày 5 tháng 8 năm 2021)1. Trong suốt Thời Hạn Bảo Hành (như được định nghĩa bên dưới), Epson theo đây bảo đảm rằng sản phẩm bạn đã mua (“Sản Phẩm”) không có bất kỳ lỗi sản xuất nào ảnh hưởng đáng kể đến chức năng của Sản Phẩm trong quá trình cài đặt và sử dụng thông thường, tùy thuộc các điều khoản và điều kiện này. Bạn phải lưu giữ thông tin liên quan đến bằng chứng về ngày mua Sản Phẩm (hoặc ngày lắp đặt Sản Phẩm, tùy trường hợp) (“Ngày Mua Thiết Bị”) để Epson thực hiện việc Bảo Hành này cho Sản Phẩm của bạn.
2. Thời hạn của Bảo Hành này (“Thời Hạn Bảo Hành”) dựa trên Sản Phẩm được áp dụng như sau:

Loại Sản PhẩmNgày Mua Thiết BịThời Hạn Bảo Hành (bắt đầu từ Ngày Mua Thiết Bị)
Máy Quét ẢnhMáy Quét Ảnh A412 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
Máy Quét Ảnh A312 tháng Bảo Hành Tận Nơi
Máy In PhunMáy In Phun dòng PictureMate, WF-2631, WF-2651, WF-2661, WF-3521, WF-2861, WF-372112 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
WF-C579R ,WF-C5290, WF-C5790, 609112 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
WF-C869R
EPSON WORKFORCE
R8591, WF-C20590, WF-C17590
12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
Máy In Phun Tem NhãnDÒNG GP-C830, GP-M830, C3510, C7510G
CW-C6050A, CW-C6050P, CW-C6550A, CW-C6550P
12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
Máy In Hệ Thống Hộp Mực Dòng LEpson L12024 tháng hoặc 20.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 20.000 bản in đạt được trước.
Epson L130024 tháng hoặc 30.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 30.000 bản in đạt được trước.
Epson L6160, L6170, L619024 tháng hoặc 50.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 50.000 bản in đạt được trước.
Epson L4150, L4160, L1110, L3110, L3150, L519024 tháng hoặc 30.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 30.000 bản in đạt được trước.
Epson L65524 tháng hoặc 50.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 50.000 bản in đạt được trước.
Epson L310, L360, L365, L56524 tháng hoặc 30.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 30.000 bản in đạt được trước.
Epson L805, L85024 tháng hoặc 3.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 3.000 bản in đạt được trước.
Epson L180024 tháng hoặc 9.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 9.000 bản in đạt được trước.
Epson L6550, L6580, L15160, L15180Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 trở đi12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
Epson L145524 tháng hoặc 80.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 80.000 bản in đạt được trước.
Máy In Hệ Thống Hộp Mực Dòng MEpson M10024 tháng hoặc 50.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 24 tháng kết thúc trước hay 50.000 bản in đạt được trước.
Epson M20048 tháng hoặc 50.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 48 tháng kết thúc trước hay 50.000 bản in đạt được trước.
Epson M1110, M1120, M2140, M1140, M317048 tháng hoặc 50.000 bản in Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 48 tháng kết thúc trước hay 50.000 bản in đạt được trước.
Epson M15180Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 trở đi12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
Máy In KimA412 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
A312 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
DFX-900012 tháng Bảo Hành Tận Nơi
Các Sản Phẩm Tùy ChọnKhay Nạp Tài Liệu Tự Động, Thiết Bị In Hai Mặt, Khay Giấy, Bút Tương Tác, Thẻ Giao Diện Mạng,
Kính 3D, ỐNG KÍNH,
Máy Chiếu Thiết Bị Mạng Nội Bộ Không Dây, Bộ Điều Khiển Bên Ngoài (Đối Với Máy Chiếu Tương Tác), Bảng Điều Khiển Mạng Máy In Quét, Đế Máy Quét Phẳng, Bộ Phận Trong Suốt Của Máy Quét
12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
Các Sản Phẩm Tùy ChọnSC-P5000, SC-P6000, SC-P7000, SC-P8000, SC-P9000
SC-P7530, SC-P9530
12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
Dòng SureColor SCSC-P407, SC-P607, SC-P703, SC-P90312 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
SC-P80712 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
Dòng SureColor – S & TS30670, S40670, S50670, S60670, S70670, S80670, S60670L, S80670L
T3070, T5070, T7070, T3270, T5270, T7270, T5270D, T7270D
24 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
T3130X, T3130N, T3130, T3430, T5130, T5430, T5430M,36 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
Dòng SureColor – B & FB6070, B7070, F6070, F7070, F2000, F6270, F7270, F9270,F2130, F9330, F9430H, F6330, F2130, F530, F53112 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
F10030, F10030H (“F10030H Series”) F303012 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
** Giới hạn 1 Đầu In đi kèm với thiết bị chính khi mua.
Áp dụng các loại trừ và giới hạn (xem Mục C “CÁC LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN VỀ PHẠM VI BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CỤ THỂ” bên dưới)
SureColor – R SeriesR5030, R5030-L12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
** Các giới hạn được áp dụng như sau:Giới hạn 1 lần thay đổi Đầu In miễn phí bao gồm nhân công.(Các) Đầu In Bổ Sung sẽ được Epson (và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định của Epson) mua và sẽ được tính thêm phí.(Tất cả các Đầu In thay thế sẽ được gọi là “Các Đầu In Bổ Sung”.)Nhân công để lắp đặt Các Đầu In Bổ Sung trong Thời Hạn Bảo Hành Tiêu Chuẩn sẽ do Epson và/hoặc (các) nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định của Epson cung cấp mà không tính thêm phí.Không cung cấp bảo hành cho Các Đầu In Bổ Sung được cung cấp và/hoặc được mua. Tuy nhiên, “Chương Trình Đổi Đầu In” có thể được áp dụng, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện được nêu tại Mục D bên dưới.
SureLab – Dòng DSL-D3000, D700
SL-D830
12 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
Dòng SureColor – ProSC-P10070, SC-P2007012 tháng Bảo Hành Tận Nơi
(Ngày Làm Việc tiếp theo***)
kể từ ngày mua.
Sản Phẩm Mua Tại Điểm Bán HàngTất cả các mẫu thuộc Dòng TM12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
Máy ChiếuTất cả các mẫu, không bao gồm Máy Chiếu Độ Sáng Cao (các dòng G và Z), Máy Chiếu Laser, các đèn Chiếu và các vật phẩm tùy chọn được mua kèm với Máy Chiếu)24 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
MÁY CHIẾU dòng Epson G và Z24 tháng Bảo Hành Tận Nơi (Ngày Làm Việc tiếp theo***)
– Khắc phục sự cố qua điện thoại / thư điện tử để xác định do lỗi hệ thống hay lỗi máy chiếu.
– Nếu do lỗi máy chiếu, chúng tôi sẽ đến tận nơi nỗ lực để sửa chữa / phục hồi.
– Nếu việc sửa chữa / phục hồi tận nơi không thể thực hiện được, thiết bị sẽ được mang về cơ sở để sửa chữa.
– Các dịch vụ Lắp và Tháo Dỡ và các chi phí giàn giáo có liên quan không được bao gồm trong bảo hành.
MÁY CHIẾU EH-LS10500, EH-L1755UNL,
EB-L1100U, L1100UNL, L1200U, L1200UNL, L1405U, L1405UNL, L1505U, L1505UNL, L25000U, EB-700U
36 tháng (Ngày Làm Việc tiếp theo) Hoặc 20.000 giờ vận hành Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 36 tháng kết thúc trước hay 20.000 giờ vận hành đạt được trước.
EB-1470Ui, EH-LS10036 tháng (Ngày Làm Việc tiếp theo) Hoặc 12.000 giờ vận hành Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 36 tháng kết thúc trước hay 12.000 giờ vận hành đạt được trước.
EB-L510U, EB-L610U, EB-L500W, EB-L610W36 tháng Hoặc 12.000 giờ vận hành Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 36 tháng kết thúc trước hay 12.000 giờ vận hành đạt được trước.
Epson LightScene EV-100, EV-10536 tháng Hoặc 20.000 giờ vận hành Tại Trung Tâm Bảo Hành kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 36 tháng kết thúc trước hay 20.000 giờ vận hành đạt được trước.
Máy Chiếu Vật Thể12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
Thiết Bị Nhìn Xuyên Thấu Di Động / Kính Thông Minh12 tháng Tại Trung Tâm Bảo Hành
kể từ ngày mua.
Đèn Chiếu12 tháng hoặc 1000 giờ sử dụng kể từ ngày mua, tùy thuộc vào việc 12 tháng kết thúc trước hay 1000 giờ sử dụng đạt được trước.

c. Bảo Hành Sản Phẩm sẽ không bao gồm, và Epson sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ lỗi hoặc sự cố nào đối với Sản Phẩm và/hoặc bất kỳ thương tật nào hoặc các hư hỏng khác do việc sử dụng sai cách, xử lý không đúng cách, lắp đặt không đúng cách Sản Phẩm và/hoặc (các) Đầu In và/hoặc (các) Nắp Chống Khô, mà việc sử dụng, xử lý, lắp đặt này không được thực hiện theo các hướng dẫn và các chỉ dẫn được cung cấp trong Bảo Hành Tự Sửa Chữa và/hoặc theo các nội dung khác theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Tiêu Chuẩn này.D. CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI ĐẦU IN1. Các điều khoản của Chương Trình Đổi Đầu In Của Epson dưới đây sẽ chỉ áp dụng cho các Sản Phẩm và Đầu In đủ điều kiện sau:
a. Các Đầu In Bổ Sung đi kèm với Các Sản Phẩm (Tự Sửa Chữa) theo Dịch Vụ Tự Sửa Chữa;
b. Các Đầu In Bổ Sung được mua bởi Epson (và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định của Epson) theo Dịch Vụ Tự Sửa Chữa.
c. Các Đầu In Bổ Sung được cung cấp và/hoặc mua cho các Sản Phẩm Dòng SureColor – R.
2. Trường hợp phát hiện Các Đầu In Bổ Sung có lỗi toàn bộ trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày Các Đầu In Bổ Sung này được lắp đặt vào Sản Phẩm của bạn (được xác định theo toàn quyền quyết định của Epson), Các Đầu In Bổ Sung đó có thể được áp dụng Chương Trình Đổi Đầu In Của Epson, nếu:
a. Các Đầu In Bổ Sung đó sẽ được trả lại cho Epson theo các hướng dẫn của Epson; và
b. Epson có thể đổi Đầu In Bổ Sung được trả lại đó bằng một Đầu In Bổ Sung mới.
3. Bạn và/hoặc người dùng cuối sẽ đảm bảo rằng tất cả Các Đầu In Bổ Sung luôn luôn:
a. Được giữ và duy trì theo các điều kiện bảo quản và bảo trì như được đưa ra trên/trong bao bì của Đầu In Bổ Sung; và
b. Đối với Các Sản Phẩm (Tự Sửa Chữa), được xử lý và lắp đặt theo hướng dẫn, chỉ dẫn của Epson, và tất cả các hướng dẫn khác để thay thế Đầu In trong Dịch Vụ Tự Sửa Chữa (xem Mục C ở trên).
4. Ngoài ra, Các Đầu In Bổ Sung không được thay đổi, sửa đổi, bảo dưỡng hoặc sửa chữa bởi bên không được Epson chỉ định, và không được sử dụng cùng với các vật phẩm tiêu hao không chính hãng Epson, bao gồm nhưng không giới hạn hộp mực, băng mực, hộp mực in, bộ phận tiếp mực, hệ thống mực in liên tục, phương tiện không chính hãng của bên thứ ba hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác.
5. Trường hợp bất kỳ (các) Đầu In Bổ Sung nào không được bảo trì, xử lý và/hoặc lắp đặt tuân thủ theo các điều khoản này (do Epson quyết định theo toàn quyền tuyệt đối và duy nhất của mình), (các) Đầu In Bổ Sung đó sẽ không đủ điều kiện cho Chương Trình Đổi Đầu In.
6. Vui lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ Của Epson tại support@epson.com.vn để biết thêm thông tin về Chương Trình Đổi Đầu In.